Useful Information

Every country has its own rules and its own way of life. Here is some information that might come in handy while you are visiting Portugal.

Elk land heeft zijn eigen regels en zijn eigen manier van leven. Hier vind je nuttige informatie die van pas kan komen als je Portugal bezoekt.

Driving   

Traffic drives on the right.  Safety belts must be worn at all times by all passengers, whilst motorcyclists must always wear helmets. Specific legislation is in force banning the use of mobile phones while driving, except when using hands-free equipment. When driving, the maximum level of alcohol permitted in the bloodstream is 0.5 grams/liter. 

There are 24-hour service stations in main urban centres, as well as on motorways and main roads. Other petrol stations have variable opening hours. Maximum speed limits for passenger vehicles without trailers and motorcycles:

  • In built-up areas: 50 km/hour
  • On main roads: 90 km/hour
  • On clearways: 100 km/hour
  • On motorways: 120 km/hour

The A22 motorway is a toll road with electronic stations.  This means that it becomes necessary to install an electronic device on the cars, allowing them to be identified when passing the toll stations. It also means that it's not possible for the drivers to pay the tolls on the road. Until today, an electronic device specifically designed for car rentals is not available. This means that the rental cars will be delivered without the electronic device.

Every time a car passes by a toll booth on Algarve A22, it's identified by its licence plates and a toll charge is generated. This toll charge must be paid by the client on any Portuguese Post Offices (CTT) throughout the country. However, the charge will only be available for payment 48h after the car passes by the toll checkpoint. Every time a toll charge is left unpaid, rental car companies are requested by to identify the driver responsible for the car at the time. The toll charge is then sent by mail to the client's home address listed on the rental contract in order to make the payment. 

Autorijden

Het verkeer rijdt hier, net als in Nederland, rechts. Veiligheidsgordels moeten door alle passagiers worden gedragen en motorrijders moeten een helm dragen. Het is verboden mobiel te telefoneren tijdens het rijden, behalve als men hands-free belt.  Het maximale alcoholpercentage in het bloed mag 0,5 zijn.

De grote tankstations zijn vaak 24 uur per dag geopend. Op andere plekken kan dit variëren. De maximum snelheden voor auto´s en motorrijders zijn:

  • binnen de bebouwde kom: 50 km/uur
  • buiten de bebouwde kom: 90 km/uur
  • op nationale hoofdwegen: 100 km/uur
  • op autosnelwegen: 120 km/uur

De A22 autosnelweg is een tolweg met elektronische stations. Dit betekent dat het nodig is om een ​​elektronisch apparaat op de auto te monteren, waardoor auto´s worden geïdentificeerd bij passeren van de tolstations. Het betekent ook dat het niet mogelijk is om de tol te betalen op de weg zelf. Tot vandaag is er nog geen elektronisch apparaat speciaal ontworpen voor huurauto´s. Dit betekent dat de huurauto's zonder het elektronische apparaat worden geleverd.

Iedere keer dat een auto een tolpoort op Algarve A22 passeert, wordt deze geïdentificeerd door zijn nummerplaten en een tolheffing wordt gegenereerd. Deze tol moet door de klant worden betaald op een van de Portugese Postkantoren (CTT).  Dit is echter pas mogelijk 48 uur nadat de auto het tolpoortje heeft gepasseerd.  Iedere keer dat een tolheffing onbetaald blijft, zijn autoverhuurbedrijven verplicht de bestuurder die op dat tijdstip huurder van de auto was, te identificeren. De tolrekening wordt dan per post verzonden naar het huisadres van de klant vermeld op het huurcontract, om de betaling uit te voeren.


Health

Emergency / SOS - 112 (free - also in English and French)

Faro Hospital - 289 891 100

Lagos Hospital - 282 770 100

Portimão Hospital - 282 450 330

If you require medical assistance, you should go to the local Health Care Centre (Centro de Saúde). The Hospital Emergency Services must only be used in serious cases.

Make sure you have your EHIC (European Health Insurance Card) with you.  You can get one from your health insurance provider.

Gezondheid  

Alarm / SOS - 112 (gratis - ook in het engels en frans)  

Ziekenhuis Faro - 289 891 100  

Ziekenhuis Lagos - 282 770 100

Ziekenhuis Portimão - 282 450 330  

Als je medische hulp nodig hebt, gebruik dan de locale Gezondheidscentra (Centro de Saúde).  De eerste hulp in het ziekenhuis is alleen voor ernstige gevallen bedoeld. Vergeet je EHIC - Europese Gezondsheids Pas niet in te pakken.


Money

In Portugal you pay in euros. There are plenty of cash machines, marked 'MB' – Multibanco. You can withdraw €200 per day. Many shops accept credit and debit cards.

Geld 

In Portugal betaalt men in Euros. Er zijn ruim voldoende geldautomaten, herkenbaar als "MB" - Multibanco.  Er kan per dag €200 worden gepind. Veel winkels accepteren ook credit en debit kaarten.


TIME

The time is the same as in London - Greenwich (GMT).  So it is 1 hour earlier than in The Netherlands, Germany, Belgium, etc.

TIJD  

In Portugal is het 1 uur vroeger dan in Nederland and Belgïe. 

Trains 

This is the website of the Comboios de Portugal in English: http://cp.pt/passageiros/en/