Fishing in Portugal

 

fishing, angling in Algarve, Portugal
fishing, vissen in Algarve, Portugal

 

YOU LOVE FISHING AND WANT TO SPEND YOUR HOLIDAY IN PORTUGAL?

A pleasant climate with a minimum of 300 days of sunshine a year, untouched nature and great fishing waters, Portugal has it all. This land is ideal for a fishing holiday.

Portugal has 943 kilometers of coastline on the Atlantic Ocean and sea fishing obviously belongs to the possibilities. But even if you're fan of fishing in freshwater, you will love this beautiful country. The Portuguese reservoirs (barragems) and rivers hold large quantities of fish. You can go fishing for carp, catfish, perch, trout and barbel. The fish here generally fight much harder than their northern European cousins. A visiting angler will most likely go home with a memorable experience.

However, the country is still relatively unknown to most anglers. The fishing in Portugal is in fact relatively undiscovered, so you can enjoy peace and quiet while enjoying fishing during your holiday. You fish in almost virgin waters, located in the most beautiful unspoiled nature in Europe. So whatever your technique might be and whatever bait you use, the chances of a good catch here are very good.

Portugal has a long maritime tradition, which shows in the fishing culture and gastronomy of the country. One can find about 200 different species of fish in the waters of Portugal, such as sardines, sole, sea bass, sea bream, anchovies, mackerel and turbot. So there are great fishing opportunities in Portugal's coastal waters.

Whether you want to fish from the rocks, from the beach or on a boat at sea, everything is possible. Big game fishing is very popular in Portugal and can give you the ultimate thrill! You can try to get a tuna, marlin, shark or swordfish on the hook. If you want to go fishing, you can charter your own boat or join a group. Most boats have a "catch and release policy" for big game and rare species, but you can take some more common types of fish home to prepare on the BBQ.

The best about fishing in Portugal is that the country benefits from a great climate, beautiful scenery, friendly people, delicious food, fine wines and unspoiled nature. Moreover, there is a lot to discover and experience for non-fishing family and friends.

Treat yourself to a guided fishing trip in a 14 hectare syndicate lake between Portimão and Monchique. These full day trips may be booked, including tackle, lunch and drinks, for €85 per fisherman.   
Also we offer trips for fishing in the ocean. You can choose between reef or deep sea fishing trips (3 hours for €40 p.p.), shark fishing (5 hours for €65 p.p.) or book a private charter trip (as off €550)
Ask for more information or book your trip here.

BENT U DOL OP VISSEN EN WILT U OP VAKANTIE NAAR PORTUGAL?

Een aangenaam klimaat met minimaal 300 dagen zon per jaar, ongerepte natuur en geweldig viswater, Portugal heeft het allemaal. Dit land is bij uitstek geschikt voor een visvakantie.

Portugal heeft 943 kilometer kust aan de Atlantische Oceaan en zeevissen behoort hier dus uiteraard tot de mogelijkheden. Maar ook als u liefhebber bent van het vissen in zoetwater komt u in dit prachtige land volop aan uw trekken. In de Portugese stuwmeren (barragems) en rivieren zwemmen grote hoeveelheden vis rond. U kunt onder andere vissen op karpers, meerval, snoekbaars, forel en barbeel. De vissen hier vechten over het algemeen veel harder dan hun Noordeuropese neefjes. Een bezoekende visser zal naar alle waarschijnlijkheid naar huis gaan met een gedenkwaardige herinnering.

Toch is het land nog redelijk onbekend bij de meeste sportvissers. De hengelsport in Portugal is namelijk nog vrij onontdekt, dus u kunt ongestoord, in alle rust, genieten van het vissen tijdens uw vakantie. U vist in nog bijna maagdelijke wateren, gelegen in de mooiste onbedorven natuur van Europa. Dus wat uw techniek ook mag zijn en welk aas u ook gebruikt, de kans op een goede vangst is hier zeer groot.

Omdat Portugal een lange maritieme traditie kent is zeevissen een deel van de cultuur en van de gastronomie van het land. Men kan zo´n 200 verschillende soorten vis in de wateren van Portugal aantreffen, zoals sardines, tong, zeebaars, zeebrasem, anchovis, tarbot en makreel. Er zijn dus fantastische vismogelijkheden in Portugal´s kustwateren.

Of u nu wil vissen vanaf de klippen, vanaf het strand of op een boot midden op zee, het kan allemaal. Big game vissen is heel populair in Portugal en kan u de ultieme vis kick geven! U kunt proberen om een tonijn, merlijn, haai of zwaardvis aan de haak te slaan. Als u wil gaan zeevissen kunt u zelf een boot charteren of u aansluiten bij een groep. De meesten boten hanteren een "catch and release policy" voor big game en zeldzame vissoorten, maar u kunt algemenere soorten vis meenemen voor op de BBQ.

Het beste van alles bij het vissen in Portugal is dat je er geweldig weer, een prachtig landschap, vriendelijke mensen, heerlijk eten, lekkere wijnen en een ongerepte natuur bij krijgt. Bovendien is er allerhand te ontdekken en te beleven voor niet-vissende familieleden en vrienden.

Wij bieden vistrips met gids aan in een privé meer van 14 hectare tussen Portimão en Monchique, inclusief hengeluitrusting, lunch en drankjes.  Deze dagtrip van 8 uur kost €85 per persoon all in. 
Ook bieden we vistrips aan op zee. Deze starten vanuit de Marina van Albufeira. Kies tussen reef fishing of deep sea fishing (3 uur voor €40 p.p.), shark fishing (5 uur voor €65 p.p.), of boek een exclusieve privé charter trip (vanaf €550).
Vraag naar meer informatie of boek je trip hier


carp fishing Algarve
karper en barbeel vissen Algarve

FISHING LICENCE

As in most other European countries, you need a license to fish in Portugal. There is an authorization granting permission to fish in the sea and there is a separate license required to fish in freshwater. You are two rods allowed per license. The permits are cheap, so do not risk a penalty. Children under 14 do not require a permit if they are accompanied by an adult with a license. In addition to the license you should also be able to show your passport. Best ask the local authorities where you can buy a fishing license.

For information about fishing licenses (Portuguese): http://www.icnf.pt/portal/pesca/pdesportiva/licencas/lic-pescadesportiva

VISVERGUNNING

Net als in de meeste andere Europese landen heeft u wel een vergunning nodig om te mogen vissen. Er bestaat een vergunning die uitsluitend toestemming verleent om te mogen zeevissen en er is een aparte vergunning nodig om in de binnenwateren van Portugal te mogen vissen. Er zijn 2 hengels per licentie toegestaan. De vergunningen zijn goedkoop, dus riskeer geen boete. Kinderen onder de 14 behoeven geen vergunning, als ze begeleid worden door een volwassene mét vergunning. Naast de visvergunning dient u bij controle ook uw paspoort te kunnen tonen. Het best vraagt u bij de plaatselijke autoriteiten waar u een visvergunning kunt kopen.

Voor alle informatie over vislicenties (Portugees): http://www.icnf.pt/portal/pesca/pdesportiva/licencas/lic-pescadesportiva


FISHING SEASON

The fishing season for trout (trutta) runs from 1 March to 31 July. For perch (achigã), barbel (Barbo) and carp (carpa) the season runs from May 16 to March 14. For the complete agenda (in Portuguese) click on the link "Calendário Desportiva de pesca" from the following website: http://www.icnf.pt/portal/pesca/pdesportiva/calendpesca

VISSEIZOEN

Het visseizoen voor forel (trutta) loopt van 1 maart tot 31 juli, voor forelbaars (achigã) , barbeel (barbo) en karper (carpa) van 16 mei tot 14 maart. Voor de complete agenda (in Portugees) klik op de link "Calendário de pesca desportiva" van de volgende website: http://www.icnf.pt/portal/pesca/pdesportiva/calendpesca


TIPS FOR FISHING IN PORTUGAL

 • Take, especially in summer, enough water to drink - it can be very hot!
 • The best fishing spots in unknown territory can be found by looking at empty cans of corn, etc. left behind by the local fishermen.  
 • Most fish in Portugal have never been caught before. They like corn, lunchmeat and nuts.
 • Most fish are heavier than in the Northern Europe. Adjust your equipment accordingly.
 • Make sure you always have a license in your pocket when you go fishing. The controls are strict, thre are high fines and your fishing equipment will be confiscated if you can not show it.
 • If you bring your fishing rod on vacation, pack it in a plastic sleeve for protection.
 • The shores of the lakes are often difficult to access. For fishing reservoirs a boat or kayak is perfect!
 • Bait can be found in most larger supermarkets or in the "Loja de pesca" - the rod shop.
 • When you go fishing in the sea, ask for a "tabella the mares" - a tide table - in the local fishing shop.
 • In Portugal, night fishing is prohibited.
 • In the north of Portugal you can find Europe's best trout rivers, eg. the River Douro!
 • According to local fishermen, one catches much barbel with chicken livers as bait. Carp anglers will enjoy fishing in the larger reservoirs, such as the Alqueva and the Santa Clara reservoir.

TIPS VOOR HET VISSEN IN PORTUGAL

 • Neem, zeker in de zomer, voldoende water mee om te drinken - het kan erg warm worden!
 • De beste visstekjes op onbekend terrein kan men vinden door te kijken naar rondslingerende lege maisblikjes e.d. die de lokale vissers achterlieten. - wel even opruimen a.u.b.
 • De meesten vissen in Portugal zijn nooit tevoren gevangen. Ze lusten mais, lunchmeat en noten.
 • De meeste vissen zijn zwaarder dan in Nederland. Pas het hengelgerei daarop aan.
 • Zorg dat u altijd een licentie op zak heeft als u gaat vissen. De controles zijn streng, de boetes hoog en uw hengeluitrusting wordt in beslag genomen als u er geen kunt tonen.
 • Als u uw hengel meeneemt op vakantie, verpak hem in een plastic koker ter bescherming.
 • De oevers van de stuwmeren zijn vaak moeilijk toegankelijk. Voor het vissen op stuwmeren is een bootje of kajak perfekt!
 • Aas kan men in de meeste grotere supermarkten of in de "Loja de pesca" - de hengelwinkel - kopen.
 • Vraag bij het zeevissen in de lokale hengelshop naar een "tabella de mares" - een getijdentabel.
 • In Portugal is nachtvissen verboden.
 • In het noorden van Portugal vindt men de beste forelrivieren van Europa, zoals bijv. de rivier Douro!
 • Volgens de plaatselijke vissers vangt men veel barbeel met kippenlevertjes als aas.
 • Karpervissers komen geweldig aan hun trekken in de grote stuwmeren, zoals het Alqueva en het Santa Clara stuwmeer.


Voor uitgebreide Informatie over vissoorten en visreizen: www.visseninportugal.yolasite.com

Für mehr Informationen über Fischarten und Angelreisen: www.angelninportugal.yolasite.com