Nature Algarve eco tourism
carriage ride Algarve eco tourism

nature tourism

Here is a selection of activities based on nature, gastronomy, culture, history and customs of the region. Discover the real Algarve !  Make a ride with a carriage, go trekking, discover the Algarve with organised tours, take a yoga lesson and taste our lovely wines.
Hier vind je een selectie activiteiten gebaseerd op de natuur, gastronomie, cultuur, geschiedenis en gebruiken van de regio. Ontdek de echte Algarve !  Maak een tochtje met een koets, ontdek te voet wat de Algarve te bieden heeft met georganiseerde tochten, neem een yogales en proef onze heerlijke wijnen.
Trekking Tour Salgados Lagoon - Armação de Pêra

3-hour guided tour exploring the Salgados Lagoon. Discover this well-known coastal lagoon listed in Portugal’s Important Bird Areas. It is one of the few wetlands of the western Algarve and a very important site for bird life.   On this body of water, separated from the Atlantic by a line of dunes, more than 200 species of birds have been recorded. It is a major nesting area for birds such as the ferruginous duck, western swamphen, little bittern and pied avocet. The greater flamingo is another popular local resident.

Price: €15 per person 

Cliff walk - Armação de Pêra

Guided tour for 5, 10 or 15 km over the cliffs.  Price: as off €15 per person.

Carriage Rides

A carriage ride provides a unique way of discovering the area. The driver Mr. Gonçalves is very experienced and he is a passionate collector of old carriages. There is a 1,5 hour ride or a half day tour with picnic.  *Pick up and drop off is free in the Western Algarve area.

Een tochtje met een rijtuig biedt een unieke manier om de omgeving te verkennen. De koetsier Dhr. Gonçalves is zeer ervaren en hij is een gepassioneerde verzamelaar van oude rijtuigen. *Ophalen en terugbrengen is gratis in de westelijke Algarve regio.

route 1 - "Rocha Delicada"

This is a 1,5 hour ride at Quinta da Rocha, a peninsula bounded by the rivers Odiáxere and Alvor. You follow country roads through a diverse landscape of farmland, marshland, scrub-land, old salt pans and "ria de Alvor". You can see varied flora and fauna, especially birds.

Dit is een tochtje van 1,5 uur op Quinta da Rocha, een schiereiland begrensd door de rivieren Odiáxere en Alvor. Je volgt landweggetjes door een divers landschap van akkers, moeras,  oude zoutpannen en "ria de Alvor". Je ziet een grote varieteit aan flora en fauna, in het bijzonder vogels.

Price: 30€ per person

Includes: carriage driver, water, insurance, pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity calendar: Saturdays and Sundays. From September to June.


Route 2 - Ride trough Algarvian "Barrocal"

Half day ride on country roads. The landscape consists of farmland, eucalyptus forests and streams. Along the way there will be a stop for picnic. We provide a basket of various products: wine, orange juice, bread, cheese, sausages, pâté, jam and cakes.

Tocht van een halve dag over landwegen. Het landschap varieert van akkerland, eucalyptus bossen tot beekjes. Onderweg wordt er gestopt voor een picknick, bestaande uit wijn, sinaasappelsap, brood, kaas, worsten, paté, jam en gebak.

Price: 55€ per person

Includes: carriage driver, picnic basket, insurance, pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity calendar: Saturdays and Sundays. From September to June.


distillery medronho Aljezur
history Faro
Tours

The van we use for these tours is suitable for groups up to 8 people. The routes and locations that we selected show the varied culture, landscapes, cuisine and customs of Algarve and Alentejo. *Pick up and drop off is free in the area of Western Algarve.

Het busje dat we voor deze tochten gebruiken is geschikt voor groepen van maximaal 8 personen. De routes en locaties bieden een gevarieerd beeld van de cultuur, landschappen, gastronomie en gebruiken van de Algarve en de Alentejo.   *Afhalen en terugbrengen is gratis in de westelijke Algarve.


Road N268 Tour

Do you want to dive into the heart of the Costa Vicentina? We'll show you its magical places: fisherman villages, unique beaches, unspoiled natural landscapes, historic towns, culture, heritage and cuisine. 

Wil je in het hart van de Costa Vicentina duiken? Wij willen je de magische plekjes tonen: vissersdorpjes, unieke stranden, onbedorven natuurlandschappen, historische stadjes, cultuur, traditie en gastronomie.

Price: 60€ per adult and 25€ for children up to 12

Included: pick up and drop off*, water and season fruit, guide, insurance, lunch

Activity calendar: From Tuesday to Saturday. From September to November, from March to May.


Secrets of the Algarvian "Barrocal" Tour

Discover the deep Algarve in its historical villages of an ancient people. Nature offers us a unique spectacle of colors, aromas, sounds and tastes. In this tour we will visit Fonte da Benémola in a small walk (4 kms, difficulty: easy).

Ontdek de verborgen Algarve in de historische stadjes van een eeuwenoud volk. De natuur biedt ons een uniek spektakel van kleuren, geuren, geluiden en smaken.  Tijdens deze tocht zullen we Fonte da Benémola tijdens een kleine wandeling van 4 km (moeilijkheidsgraad: gemakkelijk) bezoeken.

Price: 50€ per adult and 25€ for children up to 12

Included: pick up and drop off* , water and seasonal fruit, guide, insurance, lunch, tasting of regional liquors

Activity calendar: From Tuesday to Saturday. From September to May.


Journey through the History

Come and discover the history of the ancient city of Ossonoba (Faro ). We start this trip with a boat ride on the Ria Formosa where you can see the old city walls.

Kom en ontdek de geschiedenis van de historische stad Ossonoba (Faro).  We beginnen deze excursie met een boottocht op de Ria Formosa waar je de oude stadsmuren kunt zien.

Price: 70€ per adult and 30€ for children up to 12

Included: Pick up e drop off* , water and  seasonal fruit, guide, insurance, lunch, boat ride in Ria Formosa , entries to monuments

Activity calendar: From Tuesday to Saturday. From September to June.


Charming Algarve tour

We invite you to come and discover a genuine Algarve, full of simple and welcoming people. We will do a small walk (4 km, difficulty: easy) in Aljezur on the west coast and its surrounding areas. In the village of Aljezur, with its narrow streets, we can visit timeless spaces of culture and history. In the Serra de Monchique, we will try a little of its cuisine and taste the typical drink: the "medronho". We end on a wine farm in the region.

Wij nodigen je uit om de echte Algarve te ontdekken, met zijn eenvoudige en gastvrije bevolking. We maken een kleine wandeling (4 km, moeilijkheidsgraad: gemakkelijk) in Aljezur aan de west kust en zijn directe omgeving. In het dorp Aljezur, met zijn smale straatjes, bezoeken we de tijdloze culturele en historische bezienswaardigheden. In de Serre de Monchique zullen we wat van de plaatselijke keuken en de typische locale drank "medronho" proeven.  We eindigen de excursie op een wijngaard in de regio.

Price: 60€ per adult and 25€ for children up to 12

Included: Pick up and drop off* , water and seasonal fruit, guide, insurance, lunch, wine tasting, "Medronho" tasting and visit to "Casa do Medronho"

Activity calendar: From Tuesday to Friday. From January to June, from September to November.


oyster farm Algarve
Bacchus route Algarve wine
Thematic tours

These tours are based on gastronomy, culture, history and customs of the region. The Algarve is rich in traditions and has an excellent cuisine.  *Pick up and drop off is free in the Western Algarve area.

Deze excursies zijn gebaseerd op gastronomie, cultuur, geschiedenis en regionale gebruiken. De Algarve heeft een rijke traditie en een uitstekende keuken.     * Afhalen en terugbrengen is gratis in de westelijke Algarve.


Seefood Route

Pedestrian and fluvial path by the natural reserve of Alvor river estuary where you can observe a great biodiversity in flora and fauna, with special emphasis on water birds. There are several types of habitats in this area: dunes, salt marshes and farmlands. We will finish this activity with a visit to a oysters nursery where you may taste this delicacy.

Route door het natuurreservaat van de rivier Alvor, waar je een grote biodiversiteit van flora en fauna kunt observeren, met name van watervogels. Er zijn verschillende habitats in dit gebied: duinen, kwelders en akkerland. We eindigen deze excursie met een bezoek aan een oesterfarm, waar je ook van deze delicatesse mag proeven.

Price: 55€ per adult, 15€ for children until 12

Includes: Pick up and drop off in a 9 seats van*, boat trip in Alvor river estuary, guide, water, insurance, oyster tasting

Minimum no. of participants: 4 (min. age is 7)  Maximum no. of participants: 8 persons        Duration: 1/2 day

Activity calendar: From Monday to Friday. From October to May.


Bacchus Route

Come with us on a trip of discovery of Algarve wines. You will get to know two winemakers from two sub-regions of the Algarve, with different climates, soils and grape varieties. The concepts and methods used vary as well. However, both the family production of "Quinta do Francês" and the organic production of "Monte da Casteleja" create wines with great quality. In each of the farms there will be a guided tour with an explanation of the wine making process and a wine tasting with tapas. Lunch is in a typical restaurant in the old capital of the Algarve, Silves, where you can enjoy its historical heritage and its people.

Vergezel ons op een ontdekkingstocht van wijnen van de Algarve. Je leert twee wijnproducenten kennen van twee verschillende sub-regios van de Algarve, met verschillende klimaten, grondsoorten en druivenrassen. Ook hun concepten en methodes verschillen. Toch creëren beide familiebedrijven "Quinta do Francês" en "Monte da Casteleja" wijnen van hoge kwaliteit. Op elke wijngaard zal een rondleiding met gids zijn waar het proces van wijn bereiden wordt uitgelegd en waar men wijn en tapas kan proeven.  Er wordt geluncht in een typisch restaurant in de oude hoofdstad van de Algarve - Silves - waar je kunt genieten van de plaatselijke bezienswaardigheden en de bewoners.

Price: Adult (with lunch) - 60€,  Adult (without lunch) - 50€. Children until 12 (with lunch) -15€ , children until 12 (without lunch) - 10€  Minimum age : 7 years old

Includes: Pick up and drop off in a 9 seats van* , guide, water, insurance, wine tastings

Activity calendar: From Tuesday to Friday. All year.


Trekking

Come and discover the area on foot: its geography, flora and fauna, and also its history, customs and cuisine. The Algarve is a region with a great diversity of climates and geographical features. It is divided into three main sub-regions: the coast, the "barrocal" and the serra. Here you find several natural parks and ecological reserves, very important for its rich biodiversity. Some places are very important crossing points for many species of migratory birds. Get acquainted with the various aspects of this region through the various guided routes that we have prepared for you.

Ontdek dit gebied te voet! Zijn geografie, flora en fauna, maar ook zijn geschiedenis, gebruiken en keuken. De Algarve is een regio met een grote diversiteit van klimaten en geografische kenmerken. Het is verdeeld in drie hoofd-regio´s: de kust, de "barrocal" en de "serra". Hier bevinden zich diverse natuurreservaten, zeer belangrijk voor de rijke biodiversiteit. Sommige plekken zijn belangrijke kruispunten voor vele soorten trekvogels. Leer de diverse aspecten van deze regio kennen tijdens een van deze excursies met gids.

Atlantic Cliffs

Pedestrian path along the cliffs of Lagos. It is "obligatory" to stop to admire the magnificent view at Ponta da Piedade, considered the most beautiful place of the Algarve coast. The ocher tones that contrast with the blue-green sea give a special note to this natural landscape

Voetpad over de kliffen van Lagos. Het is "verplicht" om onderweg te genieten van het uitzicht op de Ponta da Piedade, door velen beschouwd als het mooiste plekje van de Algarvese kust. De oker kleuren in contrast met de blauw-groene zee, geven een speciale sfeer aan dit natuurlandschap.

Distance: 13 km       Duration: 4 hours       Level of difficulty: hard          Type of path: linear      Minimum age is 9

At the end we come to the historic city of Lagos, where we will visit some of the most emblematic monuments: City Walls, Castle of Governors and Forte da Ponta da Bandeira. After lunch we will see a demonstration of the Portuguese Water Dog made by a local breeder.

Aan het eind bereiken we het historische plaatsje Lagos, waar we enkele van de meest beroemde monumenten zullen bezoeken: de stadswallen, het kasteel van gouverneurs en het fort van Ponta da Bandeira.  Na de lunch zien we nog een demonstratie van de Portugese Waterhond door een locale fokker.

Price: Adult (with lunch) - 55€ , Adult (without lunch) - 45€ .  Children up to 12 (with lunch) - 15€ Children up to 12 (without lunch) - 10€

Included: Pick up and drop off in a 9 seats van* , guide, meal and water, insurance , lunch (optional) , demonstration of Portuguese water dog

Activity calendar: From Tuesday to Friday. September to June.


Algar Seco + 7 Hanging Valleys

The route begins in the village of Carvoeiro where we will know a little of its history. Always following along the coast, we will go to Marinha beach. Over millions of years, the sea has carved the limestone rocks that make up this coast, giving rise to curious rock formations such as sinkholes, stacks, caves, arches and other rock recesses.

Discover secluded beaches only accessible by sea and unique habitats for marine and terrestrial life. Seven rivers that culminate at sea give rise to the seven hanging valleys. At the end indulge your senses with a roasted chouriço accompanied with sangria prepared on site, while enjoying the magnificent view .

De route begint in het dorp Carvoeiro, waar je wat zult leren over zijn geschiedenis. Terwijl we de kust volgen, gaan we naar het strand van Marinha. Gedurende miljoenen van jaren, heeft de oceaan hier de rotsen gevormd, waardoor de grillige kust met zijn vreemde rotsformaties nu vol is van gaten, grotten, bogen en andere vormen.

Ontdek verborgen strandjes die je alleen vanaf het water kunt bereiken en unieke habitats van zee en land leven. 7 Rivieren die in zee uitmonden, vormen 6 valleien. Aan het eind verwen je je zintuigen met geroosterde chouriço met een glas vers gemaakte sangria, terwijl je van het magnifieke uitzicht geniet.

Distance: 8,5 km         Duration: 3 hours          Level of difficulty: medium       Type of path: linear     Minimum age: 9

Price: Adult - 35€ Children up to 12 - 10€

Included: Pick up and drop off* , guide, meal and water, insurance, sangria, roasted chouriço

Activity calender: From Monday to Friday. September to June.


From the Forest to the Sea

This trail is inserted in the Natural Park of Southwest Alentejo and Costa Vicentina. We follow the Castelejo Environmental Trail, a eucalyptus and pine area with several information panels about the flora and fauna. The landscape will become increasingly deserted. As we approach the shale cliffs and in the horizon we attain a magnificent view of the Atlantic Ocean while we hear the constant breaking of the waves on the sand.

Dit pad bevindt zich in het natuurreservaat van Zuidwest Alentejo en Costa Vicentina. We volgen het Castelejo Environmental Trail, een gebied met veel eucalyptus en pijnbomen met  diverse informatiepanelen over de flora en fauna. Het landschap wordt steeds verlatener. Als we de kliffen naderen krijgen we aan de horizon het schitterende uitzicht op de Atlantische Oceaan, terwijl we de golven op het strand horen breken.

Distance: 9,5 km         Duration: 3 hours           Level of difficulty: difficult           Type of route: round        Minimum age is 7

Price: Adult - 35€, Children up to 12 - 10€

Included: Guide , transfer, meal and water, insurance, pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity calendar: From Monday to friday. From March to June, from September to November. This activity can only be held with the low tide.


Searching for the Past

Let's walk through ancient paths where a quiet and mysterious atmosphere reigns. Once many people lived in this region and left their mark. Deep inside the Algarvian "barrocal" we will find several cult manifestations: the Neolithic standing stones and burial sites from the Visigothic Period.

Laat ons over eeuwenoude paden lopen waar een stil en mysterieus sfeertje heerst. Ooit leefde hier vele volkeren en zij hebben hun sporen achtergelaten. Diep in de "barrocal" regio van de Algarve vinden we verschillende culturele manifestaties: de Neolitische staande stenen en begraafplaatsen uit de Visgotische periode.

Distance: 7,5 km          Duration: 3h           Level of difficulty: medium        Type of path: round       Minimum age: 7

Price: Adult - 30€ Children up to 12 - 10€

Included: Guide, meal and water, insurance, pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity calendar: From Monday to Sunday. September to June.


Walking up the River

This path, along the Arade River, connects the "Fontes de Estômbar" with the historic city of Silves. With a wealth of fauna and flora, the route is especially conducive to birdwatching. The program includes lunch in a typical restaurant (optional) and a visit to the Silves Castle and Cathedral.

Dit pad voert langs de Arade rivier en verbindt "Fontes de Estômbar" met het historische stadjes Silves. De route kenmerkt zich door een weelde aan fauna en floara en is speciaal interessant voor vogelaars. De lunch vindt plaats in een typisch restaurant (optioneel) en er wordt een bezoek gebracht aan het kasteel van Silves en aan de Kathedraal.

Distance: 7,5 km          Duration: 2h30m         Level of difficulty: easy           Type of path: linear         Minimum age: 7

Price: Adult (with lunch) - 40€ Adult (without lunch) - 30€  Children up to 12 (with lunch) - 15€ Children up to 12 (without lunch) - 10€

Included: Guide, pick up and drop off in a 9 seats van* , meal + water, insurance , lunch (optional) , tickets to Silves Castle and Cathedral

Activity calendar: From Tuesday to Friday. September to June.


Odelouca Paths

This trail is located in the municipality of Silves and in the parish of S. Marcos da Serra. It is, however, quite close to the border of the Alentejo region. It is a land with flood plains of the Odelouca stream. The stream has a large water flow, but in the summer dries. In this path we will cross the stream twice. This is an area with much cork. You can find a large number of mountainous landscapes in this trail: lowland areas of the stream, rushes zones and riparian vegetation, farmland and pastures, valleys, dirt roads, a small dam, olive groves, pine forests and cork oaks. A timeless portrait of the Algarve mountain life.

Dit pad bevindt zich in de gemeente S. Marcos da Serra, behorend tot het gebied van Silves. Het ligt echter dichtbij de grens van de Alentejo, de provincie ten noorden van de Algarve. Dit is een gebied van de uiterwaarden van de Odelouca rivier. De rivier heeft een lange waterloop, maar droogt in de zomer op. Gedurende de tocht kruisen we de rivier twee maal. In dit gebied zijn veel kurkeiken.  Er zijn veel heuvellandschappen, rivierbeddingen en verschillende oevervegetaties, akkerland, weideland, valleien, landweggetjes, stuwmeertjes, olijfgaarden, dennenbossen en kurkeiken.  Geniet van een tijdloos portret van het leven in de serra van de Algarve.

Distance: 11 km          Duration: 3h30m           Level of difficulty: easy           Type of path: round       Minimum age: 7

Price: Adult - 35€ Children up to 12 - 10€

Included: Guide , meal + water , Medronho / Melosa (typical drink of Algarve), insurance , pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity calendar: From Monday to Sunday. From September to June.


Shepherd's Route

In this journey we will admire unique landscapes of southern Portugal. From the top of Foia, with good visibility, it is possible to see the sea. Through paths of pastoralism one can observe the man-made terraces to hold land and create arable areas. We will cross small streams framed in a natural environment where abundant species of trees and vegetation such as chestnut, pine tree, cork oak, willow, rock roses, rosemary, gorse, etc, grow. It's a good route for birdwatching.

Tijdens deze tocht bewonderen we de unieke landschappen van zuid-Portugal.  Vanaf de top van de Foia kunnen we - bij goed zicht - de zee zien. Via landelijke paden kun je de door de mens gemaakte terrassen zien.  Door dit systeem houdt men de kostbare grond op zijn plek en creëert zo bewerkbare akkers. We steken kleine beekjes over en zien verschillende soorten bomen en vegetatie, zoals kastanjes, pijnbomen, kurkeiken, wilgen, cistus, rozemarijn, brem etc.  Dit is ook een goede route voor vogelaars.

Distance: 10 km        Duration: 4h           Level of difficulty: hard            Type of path: round

Price: adult - 30€, children up to 12 - 10€

Included: Guide, meal + water, insurance, pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity calender: From Monday to Sunday. September to June.


Miller's Route

This route begins in the historic center of the village of Monchique, which is at an altitude of 430 m, and continues through the mountains. There are several points of interest: a visit to a restored water mill, streams of clear water, monumental and classified trees, orchards, chestnut groves and ruins of a convent of the 12th century.

Deze route begint in het historische centrum van het plaatsje Monchique, dat op een hoogte van 430 meter ligt, en voert door de bergen.  Er zijn diverse interessante stops: een bezoek aan een gerestaureerde watermolen, heldere stroompjes, monumentale bomen, boomgaarden, kastanjebossen en ruïnes van een klooster uit de 12e eeuw.

Distance: 11 km          Duration: 3h30m            Level of difficulty: medium           Type of path: round        Minimum age: 7

Price: Adult - 40€ Chidren up to 12 - 10€

Included: Guide, pick up and drop off in a 9 seats van*, water, insurance, chouriço, rustic bread and typical drink

Activity calender: From Monday to Sunday. September to June.


WINE TASTINGS

Sunset in Ponta da Piedade

With magnificent views of the Atlantic Ocean and its cliffs carved by the sea contrasting with the blue-green waters, Ponta da Piedade is the perfect place to contemplate the sunset.  You will take part in a wine tasting at Monte da Casteleja, with a guided tour to the farm and its spaces. You may taste biological wines and tapas.  Then we will visit the Ponta da Piedade to watch the beautiful sunset.

Met zijn magnifiek uitzicht op de Atlantische Oceaan en zijn door de zee gevormde kliffen die contrasteren met het blauw-groene water, is Ponta da Piedade de perfekte plek om de genieten van een zonsondergang. Je zult deelnemen aan een wijnproeverij bij Monte da Casteleja, waar ook een bezichtgiging van de wijngaard op het programma staat. Er kunnen biologische wijnen en tapas geproefd worden. Daarna bezoeke we Ponta da Piedade om de indrukwekkende zonsondergang te zien.

Price: 25€ per person.

Included: Wine tasting + tapas, insurance, guide, pick up and drop off in a 9 seats van*     Duration: 4/5 hours

Activity Calendar: From Monday to Friday, from October to March This activity is subject to weather conditions.


The Ancient "Xelb"

The city of Silves has an ancient history of settlement, but it was in the 8th century that the city was conquered by the Muslims and named "Xelb". Then, Silves has become a major cultural center and capital of the "Al-Gharb Al-Andalus'.  This guided tour will include the Municipal Archaeology Museum, Silves Cathedral, and Silves Castle.  There will be a lunch in a typical restaurant. Then we will walk to "Ilha do Rosário" (4,5 km, difficulty: easy) and visit "Quinta do Francês" vineyard, with wine tasting and tapas.

Het stadje Silves heeft een eeuwenoude geschiedenis, maar was in de 8e eeuw bezet door de Moslims en droeg toen de naam "Xelb".  Toen werd Silves een belangrijk cultureel centrum en hoofdstad van de "Al-Gharb Al-Andalus". Deze excursie met gids toont het gemeentelijke archeologische museum, de kathedraal en natuurlijk het kasteel. Er zal een lunch worden georganiseerd in een typisch restaurant. Dan wandelen we naar "Ilha do Rosário" (4,5 km, moeilijkheidsgraad: gemakkelijk) en bezoeken "Quinta do Francês" wijngaard, waar je wijn en tapas kunt proeven.

Price: 40€ per person - with lunch or 30€/- without lunch

Included: Visit to Castle, visit to Archaeology Museum, visit to Silves Cathedral,  lunch (optional), wine tasting + tapas, insurance, guide, pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity Calendar: From Tuesday to Friday. All year.


The Alvor River Estuary and its Legacy

Enjoy a 1 hour boat trip on Alvor River Estuary, to discover its biodiversity and the bucolic beauty of a fishing village. Come witness the importance of this natural system for the maintenance of a wide variety of species of fauna and flora, but also for the people, who built their way of life around this estuary. Then we will have a guided tour to Alvor Ethnographic Museum. After the lunch, we will visit Monte da Casteleja  where you may have a wine tasting and tapas.

Geniet van een boottochtje van een uur op de Alvor riviermonding en ontdek de biodiversiteit en de schoonheid van dit vissersdorp. Ontdek het belang van dit natuurlijke systeem voor het voortbestaan van de grote varieteit aan flora en fauna, maar ook voor de mensen, die hun manier van leven rond deze riviermonding hebben opgebouwd. Daarna is er een rondleiding in het Alvor Ethnographic Museum.  Na de lunch bezoeken we de wijngaard van Monte da Cateleja, waar je wijn en tapas kunt proeven.

Price: 50€ per person - with lunch or 40€ per person - without lunch

Included: Boat trip, lunch (optional), wine tasting + tapas, insurance, guide, pick up and drop off in a 9 seats van*

Activity Calendar: From Monday to Friday, from September to June.


Put Your Hands on the Land

You are going to put your "hands on the land" in a amusing activity in a biological farm with domestic animals and a lot of variety of smells and flavors. After a light meal, we will make a small trail along the riverbanks of the calm waters of a dam. Finally, we will visit a wine farm winery where we will taste organic wines.

Je gaat je handen uit de mouwen steken op het land tijdens deze amusante activiteit op een biologische boerderij met dieren en een grote varieteit aan geuren en smaken. Na een lichte maaltijd maken we een kleine wandeling langs de kalme wateren van een stuwmeer. Dan bezoeken we een wijngaard waar je organische wijnen kunt proeven.

Included: guided walk (2km, difficulty: very easy), picnic, insurance, pick up and drop off in a 9 seats van*, wine tasting and tapas 

Price: 50€ per person 

Activity Calendar: From Tuesday to Friday, from September to June.

*Free service in the West algarve area.


trekking and yoga Algarve
Apollo´s Path Algarve, yoga
Trekking & Yoga

Through ancient landscapes, in a region with a huge diversity of natural beauty, come to enjoy the quiet of the places that we invite you to explore. These programs combine two activities: trekking and yoga practiced outdoors.

Door oeroude landschappen, in een regio met een enorme diversiteit aan natuurlijke schoonheid, kun je genieten van de rust op plekken die wij voor je hebben uitgezocht. Deze programma´s combineren twee activiteiten: trekking en yoga in de buitenlucht.


The top of Algarve

This mountain trail starts at Foia, the highest point of Algarve, where the fresh air invites to a walk in the valleys and mountains of Monchique. Then we go to the nice thermal village of Caldas de Monchique, where you will find a beautiful and peaceful spot to practice Yoga.

Dit bergpad start op de Foia, het hoogste punt van de Algarve, waar de frisse lucht uitnodigt voor een wandeling in de serra van de Monchique.  Dan gaan we naar het mooie thermaal dorpje Caldas de Monchique, waar we een prachtig en vredig plekje hebben gevonden om yoga te beoefenen.

Price: Adult - 45€         Children up to 12  - 15€      Duration - 5 hours

Walk: 7,5 km           difficulty: medium

Included: pick up and drop off in a 9 seats van*, guide, insurance, water + meal , Yoga class      

Activity calendar: Saturdays and Sundays. From March to June and from September to December.


Apollo's Path

This path runs along Lagoa's enchanted cliffs, where the sun gives bright and turquoise blue reflections of the sea. In the end, barefoot on the sand, we will relax with a moment of yoga.

Dit pad loopt langs de kliffen van Lagoa, waar de zon reflecteert op de heldere en turquoise zee. Daarna lopen we op blote voeten door het zand en zullen ontspannen tijdens een yoga sessie.

Price: Adult - 30€,  Children up to 12 - 15€

Walk: 4 km, difficulty: easy.  Minimum age is 7       

Includes: Pick up and drop off in a 9 seats van*, water + meal, guide, insurance, Yoga class     Duration: 3 hours

Activity calendar: From Monday to Friday, from September to May. 


Encounter with the Iberian Lynx

In this short tour, the first stop is a place where you can see a magnificent view of the "Barragem do Funcho". Then we walk to discovery of the most endangered feline in the world that once inhabited the Mediterranean scrubland. In the next part of the adventure we will meet a holy place: A Visigoth necropolis in perfect state of conservation. The activity ends in a place of unparalleled natural beauty, peace and tranquility with the practice of Yoga.

Tijdens deze korte tour stoppen we eerst voor een prachtig uitzicht op de Barragem do Funcho. Dan ontdekken we de met uitsterven bedreigde katachtige - de Lynx. Daarna zien een heilige plek - een Visigothische begraafplaats in perfekte staat. Deze excursie eindigt op een prachtige plek in de natuur waar we in alles rust en vrede yoga beoefenen.

Price: Adult - 40€, Children up to 12 -15€            Minimum age: 7        Level of difficulty: very easy

Includes: Pick up and drop off in a 9 seats van*, guide, insurance,  water + meal, Yoga class          Duration: 3h30m

Activity calendar: From Monday to Friday. From September to June. 

*Free service in the West Algarve area.